Brand discovery je must-have vsake blagovne znamke in podjetja

Ok, dajmo po domače – kaj je brand discovery, zakaj je tako nujno, da ga blagovna znamka naredi (tudi večkrat) in kaj ji to prinese?

Brand discovery je poglobljena revizija in odkrivanje blagovne znamke – njenega bistva, komunikacije, potrošnikovega zaznavanja, pozicije na trgu, dodane vrednosti, podobe. Je ključnega pomena za dolgoročen razvoj v željeno smer, učinkovit nastop na trgu ter gradnjo kredibilnosti blagovne znamke.

Proces raziskovanja ključnih temeljev blagovne znamke omogoča, da uskladimo naša prizadevanja in cilje s potrebami in zaznavanjem naših strank. 

Rezultat je uspešna in učinkovita strategija, ki omogoča razvoj, rast podjetja in blagovne znamke, gradi zaupanje in kredibilnost ter dolgoživost – od česar je odvisen dolgoročen uspeh.

brand-discovery

Kako se ga lotimo?

Ponavadi se brand discovery-a lotimo na začetku razvoja blagovne znamke, da bo le-ta izhajala iz dobro postavljenih temeljev.

Pogosto pa ga opravimo, ko znamka na trgu deluje že nekaj časa in bi rada reorganizirala svoje poslovanje, pozicijo na trgu, naredila korak naprej, izboljšala ter nadgradila svojo ponudbo, komunikacijo ter predstavitev.

Tako sva se tega procesa lotili s Tino iz podjetja Tinika Tax – računovodstvo in svetovanje. Podjetje na trgu deluje že nekaj let, zdaj pa je bil čas, da podjetje naredi korak naprej in navzgor – z nadgradnjo storitev in novo vizualno podobo – ki bo govorila zgodbo in zrcalila to, kar blagovna znamka svojim strankam nudi.

Za uspešno revizijo in poglobljeno raziskovanje blagovne znamke ter postavljanje dobrih temeljev, moramo predelati nekaj ključnih segmentov, na katerih delovanje znamke temelji.

Misija blagovne znamke

Začnemo pri bistvu – zakaj obstajamo?

Kaj so glavne vrednote podjetja, kakšno je naše poslanstvo?

Katere probleme rešujemo našim strankam, kaj so naše rešitve?

Kakšna je naša vizija (kratkoročna, srednjeročna, dolgoročna)?

Identiteta

Kdo smo kot blagovna znamka, kaj je naša zgodba?

Kako se želimo predstaviti in biti zaznani?

Kako naša podoba to sporoča?

Kako komuniciramo s trgom?

Konkurenca

Kdo je naša konkurenca?

Kako se od nje razlikujemo?

Zakaj mi?

Idealna stranka

Kdo je naša idealna stranka – katere so glavne persone?

Podrobna definicija karakteristik

Kako želimo, da nas zazna in kako jo bomo dosegli?

Inspiracija, smernice

Katere znamke so naš vzor? Kaj se lahko naučimo od njih?

Kakšno podobo potrebuje naša znamka?

Kaj želimo doseči?

Po podrobni analizi, raziskavi ter definiranju odgovorov, sva s Tino postavili ključne temelje in smernice, iz katerih bo izhajal nadaljni razvoj, gradnja in komunikacija blagovne znamke. Tudi njena vizualna identiteta, ki mora poosebljati vse zapisane odgovore, če želiva, da bo učinkovito komunicirala s trgom in prenašala željeno sporočilo.

Zasnovali sva osnoven moodboard, ki povzema smernice za vizualno podobo.

tinika tax razvoj vizualne podobe

Nadaljevali sva z razvojem vizualne identitete, ki obsega definicijo barv, stila oblikovanja, razvoja in oblikovanja logotipa, pisave, grafičnih elementov, ikon, … Definirali sva pravila in možnosti implementacije podobe v različnih situacijah uporabe, da se bo znamka predstavljala konsistentno ter učinkovito.

tinika tax razvoj vizualne podobe

Kakšen je razultat?

Jasno zastavljeni cilji, ključni temelji in smernice, na katerih stoji blagovna znamka in se razvija ter gradi dolgoročno kredibilnost, uspeh ter pozicijo.

Učinkovita vizualna identiteta blagovne znamke, ki s svojo podobo govori zgodbo, komunicira s trgom na način, da je ustrezno zaznana in razumljena – da jasno sporoča svoje vrednote, dodano vrednost, prednosti in rešitve.

Implementacija vseh elementov v materiale in situacije, ki so most med blagovno znamko in (potencialno) stranko.

In nenazadnje, nasmejana ter zadovoljna Tina, polna zagona, motivacije in strasti, s katerimi uspešno vodi svoje podjetje, deluje s srcem, sledi svojemu poslanstvu ter tako gradi uspešno zgodbo.

In seveda nasmejana in zadovoljna jaz 🙂 Ker mi je v izjemno veselje videti, kako s svojim doprinosom pomagam korak (ali več) naprej po zastavljeni poti – ker tako tudi jaz skozi vaše zgodbe opravljam svoje poslanstvo – zgodbam dati unikatno obliko, da so glasne, da izstopajo iz množice in učinkovito sporočajo svoje bistvo!